chứng chỉ giải thưởng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Do Hội đồng nhà nước trao tặng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

Do Hội đồng nhà nước trao tặng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

Chủ tịch nước trao tặng cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Hồ Đức Lam năm 2014

DOANH NHÂN TP.HCM TIÊU BIỂU

UBND TP. HCM trao tặng cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Hồ Đức Lam từ năm 2010 đến nay

SẢN PHẨM DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU

Bộ Công Thương trao tặng – 2014

THƯƠNG HIỆU VÀNG – TẤM LÒNG VÀNG

Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VIỆT – NHẬT

Chứng nhận tài trợ

ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU

Bộ Công Thương trao tặng cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Hồ Đức Lam – năm 2013

Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 40 năm