PVC thu được từ các quá trình polime hóa là PVC chưa được biến đổi. Trước khi các PVC này có thể được dùng để sản xuất ra các sản phẩm cuối, chúng cần được phối trộn cùng các phụ gia như ổn nhiệt, tác nhân hấp thụ UV, tác nhân bôi trơn, tác nhân hóa dẻo, tác nhân trợ gia công, tác nhân tăng cứng, chống va đập, chất độn, tác nhân chống cháy, bột nở,…

Trong công nghiệp, giá trị K và chỉ số độ nhớt được sử dụng để đặc trưng cho khối lượng phân tử và từ đó biết được mục đích sử dụng.

– K= 66-68 có thể được dùng gia công các sản phẩm cứng như ống dẫn nước, ống dẫn dầu, tấm cứng và profile.
– Các sản phẩm có K= 65-71 được sử dụng cho các sản phẩm mềm dẻo như tấm dẻo, sàn nhà, giấy dán tường, vỏ dây cáp điện, ống vòi, và các dụng cụ y tế.
– PVC có giá trị K thấp (55-60) được sử dụng cho các sản phẩm phun khuôn của ống, cút nối, phíc cắm điện, thổi chai và các thiết bị chứa khác.

No products were found matching your selection.