Showing all 6 results

LDPE có tỷ trọng 0.91-0.94 g/cm3. LDPE khá linh hoạt, cứng hơn LLDPE . LDPE được sử dụng rộng rãi để sản xuất các loại bao bì, màng co, chai rửa, ống, túi nhựa, và các thiết bị phòng thí nghiệm khác nhau.