Showing all 6 results

LLDPE có tỷ trọng thuộc khoảng 0,915-0,925 g/cm3. Nó là Polime mạch thẳng với một lượng đáng kể mạch nhánh ngắn, chủ yếu được sản xuất bởi quá trình copolime hóa giữa etylen và alpha oleifin mạch ngắn như 1-buten, 1-hexen, 1 octen.

LLDPE có độ bền kéo cao hơn so LDPE, nó có khả năng kháng va đập và đâm thủng cao hơn LDPE. So với LDPE, có có thể thổi được màng mỏng hơn với khả năng kháng lại những tác động phá hủy của môi trường tốt hơn nhưng lại không dễ khi gia công.

LLDPE được sử dụng sản xuất bao bì đặc biệt màng cho các loại túi và tấm. LLDPE được ưu tiên sử dụng trong các loại màng do nó có tính dai, dẻo và tương đối trong suốt.