PE thổi

Showing all 6 results

PE tái sinh của Công ty CP Trading Rạng Đông được sản xuất từ màng PE đã được phân loại và làm sạch để đảm bảo đầu vào tối ưu nhất cho chất lượng hạt thành phẩm.

Sản phẩm áp dụng cho các màng thổi, bao bì, túi rác, bao tay…