PET tái sinh

Showing all 6 results

PET tái sinh của Công ty CP Trading Rạng Đông được sản xuất từ phế liệu chai nước suối đã được phân loại và làm sạch để đảm bảo đầu vào tối ưu nhất cho chất lượng hạt thành phẩm.

Sản phẩm áp dụng cho các màng ép định hình, thổi phôi chai, kéo sợi…