Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Xây dựng Công ty trở thành thương hiệu giải pháp nguyên liệu Nhựa hàng đầu tại Việt Nam thông qua sự uy tín của sản phẩm và dịch vụ.

SỨ MỆNH

Thương mại, tư vấn các giải pháp nguyên liệu Nhựa với chất lượng tốt nhất, hiệu quả cao nhất, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất đảm bảo hài hòa các lợi ích của khách hàng, đối tác, người lao động, cổ đông và xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI